Solventem qualsevol necessitat legal i fiscal de la teva empresa

Confiança, professionalitat i més de 30 anys d’experiència.

Llistat de Serveis Sectorials

Li detallem en profunditat tots el serveis sectorials en els que Salvat Advocats pot ajudar-lo i assessorar-lo.

EMPRESA FAMILIAR

SALVAT ADVOCATS és conscient que les empreses familiars tenen una problemàtica i característiques que les distingeixen de la resta d’empreses, raó per la qual presta un servei jurídic especialitzat destinat a atendre aquestes necessitats, a saber:>

 • Planificació fiscal de l’empresa familiar i dels membres de la família empresària a fi d’optimitzar la seva càrrega tributària.
 • Planificació de la successió empresarial, mitjançant l’elaboració de testaments i pactes successoris, formalització de donacions, compravendes o altres negocis jurídics que permetin la successió del patrimoni familiar d’una generació a una altra.
 • Assessorament i reestructuració de grups empresarials familiars.
 • Assessorament en l’adaptació dels Estatuts Socials a les necessitats de la família, així com disseny i execució de protocols familiars i altres contractes i documents necessaris, tals com capitulacions matrimonials, pactes de convivència, reglaments del Consell d’Administració o del Consell de Família, entre uns altres.

TURISME I HOTELS

L’àrea de pràctica de turisme i hotels ostenta certes particularitats que SALVAT ADVOCATS aborda prestant un servei jurídic en les següents matèries:

 • Planificació fiscal de tot tipus d’instal·lacions turístiques i hoteleres a fi d’optimitzar la seva càrrega tributària.
 • Negociació i redacció de contractes o acords vinculats amb qualsevol classe d’instal·lació turística i hotelera.
 • Assessorament jurídic continuat del dia a dia del funcionament de les instal·lacions turístiques i hoteleres.
 • Assessorament, seguiment i intervenció en la compravenda de companyies mercantils, actius industrials i comercials, duent a terme, si escau, la Due Diligence prèvia, redactant els contractes i documents addicionals necessaris, així com realitzant un assessorament continuat en la fase posterior a la compravenda.
 • Anàlisi de les raons de negoci i els beneficis esperats mitjançant l’escissió, fusió, transformació o dissolució de societats, executant els instruments jurídics necessaris per a la seva consecució.
 • Assessorament en la creació de programes de Corporate Compliance a fi de prevenir i detectar irregularitats amb possible repercussió penal. Seguiment en fases pre-concursals, negociant amb els creditors amb la finalitat de superar la situació d’insolvència, efectuant, en cas de ser precís, operacions de refinançament i reestructuració de deute.

IMMOBILIARI I DE LA CONSTRUCCIÓ.

SALVAT ADVOCATS és conscient que el sector immobiliari i de la construcció té una problemàtica i característiques que el distingeixen de la resta de sectors, raó per la qual presta un servei jurídic especialitzat destinat a atendre aquestes necessitats, a saber:

 • Planificació fiscal de tot tipus d’empreses immobiliàries i de la construcció a fi d’optimitzar la seva càrrega tributària.
 • Negociació i redacció de tot tipus de contractes o acords immobiliaris i de la construcció, inclosos els acords d’adquisició o transferència d’actius immobiliaris.
 • Assessorament i planificació fiscal d’operacions immobiliàries.
 • Problemàtica derivada de defectes de construcció i exercici d’accions de responsabilitat contra els agents operadors en la promoció i edificació.
 • Disseny d’estructures d’inversió immobiliària i constitució de societats immobiliàries.
 • Anàlisi de les raons de negoci i els beneficis esperats mitjançant l’escissió, fusió, transformació o dissolució de societats, executant els instruments jurídics necessaris per a la seva consecució.
 • Assessorament en la creació de programes de Corporate Compliance a fi de prevenir i detectar irregularitats amb possible repercussió penal.
 • Seguiment en fases pre-concursals, negociant amb els creditors amb la finalitat de superar la situació d’insolvència, efectuant, en cas de ser precís, operacions de refinançament i reestructuració de deute.

TRANSPORT I LOGÍSTICA

L’àrea de pràctica de transport i logística ostenta certes particularitats que SALVAT ADVOCATS aborda prestant un servei jurídic en les següents matèries:

 • Planificació fiscal de tot tipus d’empreses dedicades al transport i logística a fi d’optimitzar la seva càrrega tributària.
 • Assessorament en matèria d’Incoterms i les regulacions específiques dels diferents tipus de transport.
 • Negociació i redacció de contractes o acords vinculats amb qualsevol classe de servei logístic o de transport.
 • Assessorament jurídic continuat del dia a dia del funcionament d’empreses dedicades al transport i logística.
 • Assessorament, seguiment i intervenció en la compravenda de companyies mercantils, actius industrials i comercials, duent a terme, si escau, la Due Diligence prèvia, redactant els contractes i documents addicionals necessaris, així com realitzant un assessorament continuat en la fase posterior a la compravenda.
 • Anàlisi de les raons de negoci i els beneficis esperats mitjançant l’escissió, fusió, transformació o dissolució de societats, executant els instruments jurídics necessaris per a la seva consecució. Assessorament en la creació de programes de Corporate Compliance a fi de prevenir i detectar irregularitats amb possible repercussió penal. Seguiment en fases pre-concursals, negociant amb els creditors amb la finalitat de superar la situació d’insolvència, efectuant, en cas de ser precís, operacions de refinançament i reestructuració de deute.

ALIMENTACIÓ

SALVAT ADVOCATS és conscient que el sector de l’alimentació té una problemàtica i característiques que el distingeixen de la resta de sectors, raó per la qual presta un servei jurídic especialitzat destinat a atendre aquestes necessitats, a saber:

 • Planificació fiscal de tot tipus d’empreses dedicades al sector de l’alimentació a fi d’optimitzar la seva càrrega tributària.
 • Negociació i redacció de contractes o acords vinculats amb l’alimentació, especialment en matèria d’etiquetatge, composició, comercialització i publicitat.
 • Assessorament jurídic continuat del dia a dia del funcionament d’empreses dedicades al sector de l’alimentació, en particular respecte a la responsabilitat del producte i les indicacions sobre els aspectes sanitaris.
 • Assessorament, seguiment i intervenció en la compravenda de companyies mercantils, actius industrials i comercials, duent a terme, si escau, la Due Diligence prèvia, redactant els contractes i documents addicionals necessaris, així com realitzant un assessorament continuat en la fase posterior a la compravenda.
 • Anàlisi de les raons de negoci i els beneficis esperats mitjançant l’escissió, fusió, transformació o dissolució de societats, executant els instruments jurídics necessaris per a la seva consecució.
 • Assessorament en la creació de programes de Corporate Compliance a fi de prevenir i detectar irregularitats amb possible repercussió penal. Seguiment en fases pre-concursals, negociant amb els creditors amb la finalitat de superar la situació d’insolvència, efectuant en cas de ser precís, operacions de refinançament i reestructuració de deute.

ASSEGURANCES

L’àrea de pràctica de les assegurances ostenta certes particularitats que SALVAT ADVOCATS aborda prestant un servei jurídic en les següents matèries:

 • Reclamació judicial o extrajudicial d’indemnitzacions a companyies asseguradores en defensa dels interessos dels nostres clients.
 • Planificació fiscal de tot tipus d’empreses asseguradores, reasseguradores i corredories d’assegurances a fi d’optimitzar la seva càrrega tributària.
 • Negociació i redacció de contractes o acords vinculats amb les assegurances, ja siguin contractes de distribució (corredoria, agència i col·laboració), de reassegurança i de qualsevol ram de les assegurances (vida, accidents, malaltia, transport, responsabilitat civil, etc.).
 • Assessorament jurídic continuat del dia a dia del funcionament d’empreses dedicades al sector de les assegurances.
 • Assessorament, seguiment i intervenció en la compravenda de companyies mercantils dedicades al sector de l’assegurança, duent a terme, si escau, la Due Diligence prèvia, redactant els contractes i documents addicionals necessaris, així com realitzant un assessorament continuat en la fase posterior a la compravenda.
 • Anàlisi de les raons de negoci i els beneficis esperats mitjançant l’escissió, fusió, transformació o dissolució de societats, executant els instruments jurídics necessaris per a la seva consecució.
 • Assessorament en la creació de programes de Corporate Compliance a fi de prevenir i detectar irregularitats amb possible repercussió penal. Seguiment en fases pre-concursals, negociant amb els creditors amb la finalitat de superar la situació d’insolvència, efectuant , en cas de ser precís, operacions de refinançament i reestructuració de deute.

COOPERATIVES I SECCIONS DE CRÈDIT

SALVAT ADVOCATS és conscient que el sector cooperatiu i les seves seccions de crèdit tenen una problemàtica i característiques que el distingeixen de la resta de sectors, raó per la qual presta un servei jurídic especialitzat dedicat a atendre aquestes necessitats, a saber:

 • Planificació fiscal de tot tipus de cooperatives a fi d’optimitzar la seva càrrega tributària.
 • Negociació i redacció de contractes o acords vinculats amb el sector cooperatiu, amb independència del tipus de cooperativa de què es tracti (agràries, de crèdit, de treball, de consumidors i usuaris, de vivendes, etc.).
 • Constitució de cooperatives.
 • Assessorament jurídic continuat del dia a dia del funcionament de les cooperatives.
 • Assessorament en la creació de programes de prevenció de la responsabilitat dels membres del Consell Rector de les cooperatives, així com defensa del mateixos en els distints procediments judicials on es reclami la seva responsabilitat. Defensa dels drets dels socis cooperativistes.
 • Assessorament en la creació de programes de Corporate Compliance a fi de prevenir i detectar irregularitats amb possible repercussió penal.
 • Seguiment en fases pre-concursals, negociant amb els creditors amb la finalitat de superar la situació d’insolvència, efectuant, en cas de ser precís, operacions de refinançament i reestructuració de deute.

TRIBUNAL DE COMPTES I RESPONSABILITATS PÚBLIQUES

SALVAT ADVOCATS compta amb un departament jurídic especialitzat en la jurisdicció del Tribunal de Comptes i la responsabilitat derivada de càrrecs públics, a saber:

 • Assessorament en la creació de programes de prevenció de la responsabilitat de les persones que ocupen càrrecs públics o amb responsabilitat pública.
 • Defensa de càrrecs públics davant el Tribunal de Comptes durant tot el procediment de enjudiciament de la responsabilitat comptable.
 • Protecció dels drets dels ciutadans exigint la responsabilitat d’organismes i subjectes que ocupin funcions públiques.
 • Defensa dels interessos del client, com a acusació o defensa, en procediment penals per eventuals delictes contra l’Administració Pública (malversació de cabals públics, prevaricació, suborn, tràfic d’influències,etc.).
 • Assessorament en els procediments d’adjudicació per a la formalització de contractes de concessió d’obres o serveis públics.Equip multidisciplinari

Comptem amb un equip multidisciplinari altament especialitzat.
Li garantim un tracte personalitzat i d’atenció al client.


Contacta amb nosaltres

Si desitja contactar amb nosaltres i informar-se dels nostres serveis per a la seva empresa pot fer-ho a través del següent formulari o trucar-nos al 977 31 02 03 o 931 030 879