05 Octubre 2020

La deducció a l'Impost sobre Societats de la retribució dels administradors de les societats mercantils

Salvat Advocats analitza la recent resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Central de data 17 de juliol de 2020.

El Tribunal Econòmic-Administratiu Central, reunit en ple, va dictar la resolució de data 17 de juliol de 2020 en unificació de criteri, definint els requisits legals que han de complir-se per poder deduir a partir de l'1 de gener de 2015 els imports pagats per una societat als seus administradors mercantils, quan aquestos porten a terme, a més, funcions de direcció o gerència a la mateixa. 

A fi d'examinar el contingut dels requisits que el Tribunal Econòmic-Administratiu Central ha considerat imprescindibles per admetre la deducció a l'Impost sobre Societats dels imports pagats per una societat als seus administradors mercantils, s'adjunta a la present notícia l'informe redactat per SALVAT ADVOCATS. 


Documentos

INFORME SOBRE LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA DEDUCIBILIDAD EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES
Descargar


OTRAS NOTICIAS QUE PUEDEN INTERESARTE
04 Novembre 2022

La Cooperativa de Cambrils aprova un nou conveni i surt del concurs de creditors

Amb la intervenció de SALVAT ADVOCATS en el nou conveni plantejat per la Cooperativa de Cambrils als seus creditors, l'entitat aconsegueix la seva aprovació amb una majoria del 71,41%.

Leer noticia
18 Juliol 2017

Administració Concursal de Golf Aigüesverds

Fixat el preu de la unitat productiva en l’import de 2.100.000 euros

Leer noticia
01 Maig 2018

El Tribunal de Cuentas ratifica la condena a Prat por el caso Innova de Reus

El seguro contratado por Innova para sus directivos cubrirá el importe de la sentencia contra el exdirector general. El fallo exculpa de nuevo al exalcalde Pérez y rechaza el recurso del Ayuntamiento de Reus.

Leer noticia